Siekdami užtikrinti sklandų naudojimąsi šia Interneto svetaine, parengėme Svetainės naudojimo taisykles, kurios besąlygiškai galioja visiems svetainės https://www.superkam.lt/ lankytojams ir naudotojams.

Jei lankytojas nesutinka besąlygiškai laikytis visų šių Taisyklių nuostatų, jis neturi teisės naudotis šia Svetaine.

Bendrosios nuostatos

 1. Interneto svetainė https://www.superkam.lt/ (toliau tekste „Interneto svetainė“ arba „Svetainė“) suteikia savo lankytojams ir naudotojams virtualią erdvę, kurioje jie turi galimybę pateikti savo užklausas apie siūlomas prekes (toliau tekste „Užklausos“), skaityti Svetainėje pateiktą informaciją ir naudotis kitomis Svetainėje siūlomomis paslaugomis.
 2. Svetainės lankytojai – fiziniai ir juridiniai asmenys ar jų atstovai, kurie naudojasi Svetaine ar joje siūlomomis prekėmis ir/ar paslaugomis.
 3. Užklausų savininkai – fiziniai ir juridiniai asmenys ar jų atstovai, kurie pateikia Svetainėje savo užklausas per Svetainėje sukurtas formas.
 4. Naudojimasis Svetaine apima bet kokių ir visų veiksmų atlikimą bet kokiu būdu ir forma lankytojui naršant Svetainėje, prisijungus prie jos per Interneto ar kitą prieigą: informacijos skaitymą, pasisakymų rašymą, informacijos pateikimą, gavimą ir siuntimą, tačiau tuo neapsiribojant.
 5. Bet koks informacijos paskelbimas ir/ar Užklausos/ų įdėjimas į Svetainę nėra laikomas ir negali būti laikomas Interneto svetainės kūrėjų pasiūlymu sudaryti sandorį.
 6. Naudodamiesi Svetaine ar joje siūlomomis paslaugomis ir/ar pateikdami, įvesdami ar kitaip siųsdami bet kokią informaciją ar duomenis į Svetainę lankytojai, sutinka su svetainėje pateikta Privatumo politika.
 7. Pateikdami bet kokią užklausą svetainėje, Svetainės lankytojai patvirtina, kad perskaitė ir sutinka su šiomis Naudojimosi taisyklėmis ir yra perskaitę mūsų Privatumo politika.

Svetainės turinys

 1. Bet kokia šioje Svetainėje pateikta informacija naudojama tik informaciniais tikslais.
 2. Už Svetainėje esančios informacijos naudojimą atsakingas tik pats Svetainės lankytojas.
 3. Visas Svetainės turinys, joje pateikta informacija, patarimai yra bendro pobūdžio, nepritaikyti prie lankytojų individualių savybių, todėl negali būti laikomi profesionalia specialisto konsultacija.
 4. Lankytojai patys, o ne Svetainės kūrėjai, prisiima visą atsakomybę dėl žalos, kuri gali kilti jam dėl Svetainėje pateiktos informacijos bei patarimų panaudojimo ar pritaikymo.
 5. Visa ir bet kokia informacija Svetainėje, Svetainės turinys nėra ir negali būti laikoma absoliučia tiesa, profesionalia specialisto konsultacija, nenuginčijama nuomone ar pan., todėl lankytojai, naudodamiesi, vadovaudamiesi ar skleisdami minėtą informaciją, prisiima visą riziką dėl žalos, kuri gali kilti jam ar bet kokiems tretiesiems asmenims, dėl šios informacijos panaudojimo, pritaikymo ar skleidimo.
 6. Svetainės kūrėjai nėra ir nebus atsakingi už lankytojų apsaugą nuo įžeidžiančio, nepadoraus ar kitokio neigiamai veikiančio Svetainės turinio.
 7. Svetainės kūrėjai negarantuoja pateiktos Svetainėje informacijos visapusiškumo, patikimumo ar teisingumo, taip pat nėra įsipareigoję ir nėra atsakingi už galimas informacijos klaidas, trūkumus ar netikslumus.
 8. Svetainės lankytojai gali naudoti Svetainės turinį tik savo asmeninėms reikmėms.

Asmens duomenys

 1. Svetainės lankytojai turi teisę kreiptis į svetainės administraciją siųsdami elektroninę užklausą, pateikdami duomenis, kurie nebus matomi Svetainėje viešai, bet bus matomi tik Svetainės kūrėjų.
 2. Svetainės kūrėjai neteikia ir neteiks Svetainės lankytojų duomenų tretiesiems asmenims ir nepaviešins jų, išskyrus atvejus, nurodytus Privatumo politikoje.
 3. Už Svetainėje pateikiamus duomenis atsako tik patys Svetainės lankytojai.

Atsakomybės ribojimas

 1. MB “Selauta” (toliau – įmonė) neprisiima sau jokių įsipareigojimų ar garantijų, susijusių su Svetainės turiniu.
 2. Įmonė nėra ir nebus atsakingi už Svetainėje esančios informacijos, turinio neatitikimus, informacijos netikslumą ar klaidingumą bei iš to kilusias neigiamas pasekmes Svetainės lankytojams ar tretiesiems asmenims.
 3. Svetainės turinys yra pateikiamas toks, “koks yra”.
 4. Svetainėje nėra teikiama jokių garantijų, nei numanomų, nei konkrečių.
 5. Įmonė neįsipareigoja, kad svetainės funkcionavimas bus nepertraukiamas ir be klaidų, kad svetainė bus apsaugota nuo virusų ir kitų kenksmingų dalykų, kad visi trūkumai bus ištaisyti per trumpą laiką, todėl negali būti atsakingi už bet kokio pobūdžio žalą, kurią gali patirti lankytojų kompiuteris, naudodamasis Svetaine.
 6. Įmonė neįsipareigoja, kad Svetainė bus suderinta su lankytojų kompiuterine įranga, bei nėra atsakingi už Interneto linijas ir įrangą, kuriuos lankytojai naudoja prisijungimui prie Svetainės.
 7. Bet kokia medžiaga, kurią savo nuožiūra skaito, atsisiunčia ar kitaip gauna Svetainės lankytojas, naudodamasis svetaine, yra susijusi išimtinai su Svetainės lankytojo rizika, ir tik jis atsako už žalą, padarytą jo kompiuterinei sistemai.
 8. Įmonė nėra ir nebus atsakingi už jokią žalą ir/ar nuostolius, kuriuos gali patirti lankytojai, besinaudojantys Svetaine.

Pakeitimai

 1. Įmonė turi teisę vienašališkai keisti, taisyti, papildyti ar ištrinti Svetainėje esančią informaciją bet kuriuo metu ir be išankstinio perspėjimo.
 2. Įmonė turi teisę vienašališkai keisti, taisyti, papildyti ar ištrinti šiose Naudojimosi taisyklėse esančią informaciją bet kuriuo metu ir be išankstinio perspėjimo.
 3. Visi pakeitimai įsigalioja po jų paskelbimo Svetainėje.